Onder de titel ‘Unsere Vogelwelt im Jahreslauf – beobachten, erleben, verstehen’ is onlangs een Duitstalig boekje verschenen van auteur Rudolf Specht, Hef is een keurig verzorgde uitgave met vele kleurenfoto’s van vogels en biotopen. Als hulpmiddel om vogels te leren herkennen zijn er aan de binnenzijde van de omslag een reeks vogelsilhouetten afgedeeld. De tekst is, zoals de titel natuurlijk al doet vermoeden, gebaseerd op een beschrijving van wat er maandelijks in de vogelwereld te ontdekken valt. In het eerste deel van het boek wordt aandacht besteed aan het waarnemen van vogels. Het is een algemeen gedeelte, waarin onder andere antwoorden worden gegeven op de vraag ‘Hoe pak je het waarnemen van vogels aan?’ Verder worden beschrijvingen gegeven van diverse biotopen en van een aantal speciale onderwerpen, zoals het vliegen en strategieën en aanpassingen voor het voedsel zoeken. Zo zijn er afzonderlijke teksten over gespecialiseerde snavelvormen die vogels helpen speciaal het voor hen geschikte voedsel te bemachtigen en over de aanpassingen voor vliegen (veren en rui) en er wordt stilgestaan bij de navigatie tijdens de trek’. Ook wordt er aandacht geschonken aan het fotograferen van vogels en onder andere ook aan het napluizen van sporen die sommige vogels na kunnen laten, zoals pootafdrukken, veren of braakballen. In het tweede deel onder de titel ‘Het Vogeljaar’, zijn twaalf artikelen opgenomen, één voor elke maand van het jaar. In januari wordt gekeken naar de soorten die zijn gebleven, In februari naar de vroege broeders en in maart naar de terugkerende soorten. In april zijn de eigen broedvogels al weer present en er is dan veel te beleven in de vogelwereld, omdat er ook nog volop doorgetrokken wordt. De beschrijvingen voor mei tot en met juli hebben betrekking op het verloop van de broedtijd. De teksten voor augustus tot en met november behandelen het begin van de najaarstrek, het verschijnen van de grote zwermen en het arriveren van de wintergasten. Voor december wordt aandacht besteed aan de ‘overlevingskunstenaars’. In elk stukje is er een speciale ‘vogel van de maand’ gekozen.