Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45, Aanvullende instructies staan in nummer 3 op bladzijde 139. Waarnemingen van soorten die voorzien zijn van een +-teken dienen vooraf te zijn beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Pas na instemming van deze commissie wordt de waarneming in deze rubriek opgenomen. Men dient een bewijs hiervan bij de toegezonden waarneming voor deze rubriek te voegen. Het adres van de CDNA is: Postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Knobbelzwaan. Zie bij Kleine Zwaan.