Op 31 januari 2002 overleed professor Karei Hendrik Voous. Diezelfde dag werd ik daarover gebeld door Jo Rampen uit Katwijk. Jo is erelid van de Club van Nederlandse Vogelkundigen en dat was Voous ook. ‘Voous is overleden,’ zei Jo. Ik spreek graag over professor Voous en Jo noemde hem ook niet bij zijn voornaam. Bij mij komt dat voort uit het respect dat ik voor professor Voous had. In 1964 startte mijn vogelcarrière. De eerste vogelaars die ik leerde kennen, waren Brander (boswachter in het Amsterdamse Bos), mijn leermeester Swart (A.N. Swart) en Kist. Die laatste alleen maar door de vogelgids die ik moest aanschaffen om de vogels te leren kennen.