Dit keer ontbreken de vertrouwde waarnemingen in deze rubriek. In plaats daarvan plaatsen wij een discussie over de rubriek zelf. De redactie heeft zich de afgelopen tijd beraden over de opzet en de waarde van deze rubriek. Vragen die wij stelden gingen over de betekenis van deze losse waarnemingen, die immers nooit meer dan een fragmentarisch beeld kunnen geven van het voorkomen van soorten en aantallen. Na een kort historisch overzicht komen wij tot enkele voorlopige conclusies. Uw mening wordt zeer gewaardeerd.