Dit artikel gaat over de archeologie van havikshorsten. Aan de hand van postduivenringen wordt de bewoningsgeschiedenis van een havikpopulatie binnen een onderzoeksgebied ten zuiden van Amersfoort gedurende de laatste vijftien jaar gereconstrueerd.