Extremadura is bekend bij vogelliefhebbers om zijn ongekende avifaunistische rijkdom. Bedreigde vogelsoorten en andere tot de verbeelding sprekende soorten als Monniksgier, Spaanse Keizerarend, Havikarend, Grijze Wouw, Kleine Torenvalk, Grote Trap, Kleine Trap, Witbuikzandhoen, Zwartbuikzandhoen, Moorse Nachtzwaluw, Kuifkoekoek, Blauwe Ekster, Zwarte Tapuit, Zwarte Spreeuw en Spaanse Mus broeden in Extremadura en zijn zonder al te veel problemen waar te nemen. Extremadura herbergt 525 paren van de Monniksgier (50% van de totale Spaanse populatie), 500 paren van de Grijze Wouw (eveneens 50% van de Spaanse populatie), 43 paren van de Spaanse Keizerarend (30% van de wereldpopulatie), 210 paren van de Zwarte Ooievaar (60% van de Spaanse populatie) en 3.500 paren van de Grote Trap (35% van de Spaanse populatie). Bovendien overwinteren jaarlijks circa 60.000 Kraanvogels in deze regio. Extremadura is niet voor niets één van de populairste bestemmingen voor vogelreizen. Wat de vogelaar die Extremadura bezoekt, meteen opvalt, is de enorme hoeveelheid Ooievaars en hun nesten die vele kerkjes en paleizen een extra dimensie geven. Ze broeden soms solitair maar meestal in (grote) kolonies op constructies, rotsblokken, elektriciteitsmasten of in bomen. Zowel in dorpen als op het platteland. In Extremadura broeden meer dan 7000 paren Ooievaars. Behalve de Ooievaars zijn het vooral de roofvogels die prominent aanwezig zijn. Er broeden in totaal zestien soorten roofvogels. Al reizende door Extremadura wordt men continu begeleid door Zwarte Wouwen, Rode Wouwen, Buizerds, Grauwe Kiekendieven, Kleine Torenvalken, Dwergarenden, Slangenarenden en de echt spectaculaire soorten als Vale Gier en Monniksgier, die op hun voedselzoektochten heel wat afzweven. De algemene aanwezigheid van vogels als Hop, Bijeneter, Blauwe Ekster en Scharrelaar geven kleur aan Extremadura.