Toename van gestrande Kleine Alken Russell Slack schrijft op de website van BirdGuides een artikel over Kleine Alken (http://www.birdguides.com/birdnews/ articles/dovekie.asp). Kleine Alken (Alle alle) broeden voornamelijk binnen de Poolcirkel. Op Groenland, Spitsbergen en Jan Mayeneiland liggen belangrijke kolonies. De zuidelijkste broedplek ligt op Noord-IJsland. In de winter drijven ze mee op de stromen tussen het drijvende pakijs van de Barentszzee tot aan Newfoundland. Ondanks de grote aantallen blijft het zien van een Kleine Alk in de Noordzee iets bijzonders. Als wij goed de weerkaart in de gaten houden en onmiddellijk in de benen komen als de wind gunstig is, dan is er kans op deze kleine zeevogel waar te nemen. Ze trekken dan in enkele uren of soms zelfs enkele dagen in kleine groepjes langs de kust. Bij sterke storm raken Kleine Alken uit het noordelijke deel van de Oceaan soms zo sterk op drift, dat zij verongelukken en dan zijn ze zowel aan de kust als in het binnenland te vinden. De ‘Avifauna van de Nederlandse Provincie Limburg’ (Publicatie Natuurhistorisch Genootschap Limburg. N. 15 (1964 tot 1965) noemt bijvoorbeeld twee gevallen in Tegelen (op 25 november 1959 dood gevonden) en een levend dier in Posterholt (13 oktober 1991). Zo af en toe zijn er invasies, zoals bijvoorbeeld in 1990, 1995 en 1996. Dan vindt men Kleine Alken dood aangespoeld of zeer verzwakt aan de kust. Ook dan is er een toename van meldingen uit het binnenland. De hypothese bij dit onregelmatig verschijnen is als volgt. De sterke stormen in hun wintergebied maken het de vogels onmogelijk aan voldoende voedsel te komen. Zij leven van zoöplankton en door de sterke beweging van het water zakt dit plankton naar onbereikbare diepten. Gebrek aan voedsel stimuleert het vertrek naar elders. Of misschien is het een combinatie van allerlei factoren. Het is lastig aan voedsel te komen en de sterke winden helpen de Kleine Alken gemakkelijk andere plekken met voldoende voedsel te zoeken. Veel beschutting kunnen ze niet vinden en ook dat stimuleert tot het zoeken naar andere gebieden.