Van de (teken)hand van Martin Brandsma is een prachtig boek verschenen over het Fochteloërveen en de daar gesignaleerde Slangenarenden. Het Fochteloërveen is een prachtig natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe en is één van de paradepaardjes van de Vereniging Natuurmonumenten. Voor diverse zeldzame dieren en planten is dit gebied het laatste toevluchtsoord. In het Fochteloërveen vinden bezoekers nog steeds rust en ruimte en een nog ongeschonden horizon. In de zomer van 2001 broedde er een kraanvogelpaar en er verbleven maar liefst twee Slangenarenden. De arenden waren dwaalgasten, die hier buiten hun normale verspreidingsgebied verbleven. Van de Kraanvogels was al enige tijd bekend dat deze in het gebied overzomerden, maar op 16 juni lekte het nieuws uit dat er zelfs een broedgeval was. Waarnemers ontdekten die dag, vanuit een uitkijktoren, het eerste kraanvogeljong dat sinds mensenheugenis op Nederlandse bodem uit het ei gekomen was. Vanzelfsprekend trokken de ongewone dwaalgasten en het unieke broedgeval veel belangstelling. Martin Brandsma heeft deze verschijningen vastgelegd in een reeks prachtige tekeningen en schetsen. Het boekje is voorzien van toelichtingen en een beknopte beschrijving van het gebied van de hand van Theo van der Horn. De kern van deze uitgave vormen de vele prachtige aquarellen en schetsen die Martin Brandsma maakte, zittend in de uitkijktoren in het Plantsoen bij Ravenswoud. Het boekje geeft de Slangenarenden weer in haast alle denkbare vlieghoudingen. Zij zijn afgebeeld in de lucht, biddend, zwevend, duikend, jagend of prooien slaand, maar ook zittend in een boom of op een paaltje. De vele afbeeldingen van vlieghoudingen zijn vooral interessant, omdat zij mensen kunnen helpen deze soort goed te leren herkennen. Van de Kraanvogels zijn in het boekje enkele impressies getoond tijdens hun zoektochten naar voedsel.