Maart 1991 werd een roestplaats van acht Ransuilen ontdekt in het Oeverbos De Lickebaert (Struinen 1991, 3). De volgende winter heb ik op dezelfde plaats nog eens minstens vier vogels aangetroffen. Nadien zijn ter plaatse, ondanks regelmatig zoeken, geen wintergroepen meer waargenomen. Een dode Ransuil werd gevonden op 25 februari 2001 in het Volksbos Lickebaert. Deze was waarschijnlijk een havikslachtoffer (redelijk compleet, kop verbrijzeld). Op 3 maart 2001 lag een dood exemplaar (eveneens waarschijnlijk geslagen door een Havik: nek en borst aangevreten, verder gaaf, niet vers meer) langs het fietspad door de Krabbeplassen. Verscheidene losse winterwaamemingen zijn bekend van het Lickebaertgebied en de aangrenzende delen van Maassluis en Vlaardingen.