Namen van vogels zijn altijd interessant. Hoe kreeg een vogel die naam? Is er een betekenis? Dit geldt natuurlijk voor namen in de diverse dialecten, de landstalen en de wetenschappelijke namen. Diverse publicaties over dit onderwerp zijn reeds verschenen. Zo vroeg Elizabeth Winter uit de Verenigde Staten zich af hoe de ‘Lady-Amherstfazant’ Chrysolophus amherstiae) aan haar naam kwam. Engelsman John Cantelo geeft een uitgebreid antwoord. ’De Lady-Amherstfazant is vernoemd naar gravin Sarah Archer (1762- 1838)’. Zij was als jonge vrouw al in de natuur geïnteresseerd. Nadat haar man overleed, werd zij de eerste vrouw van Lord William Pitt Amherst, de eerste graaf van Amherst. Hij werd de eerste Gouverneur-Generaal van Bengalen (1823-1828). De graaf was geïnteresseerd in planten. Engeland was destijds in oorlog met Birma en een zekere Sir Archibald Campbell was onderhandelaar voor de Engelsen. Toen er een vredesverdrag was getekend, kwam Sir Archibald verslag uitbrengen bij Graaf Amherst. Hij bracht twee fazanten mee, die de koning van Birma aan hem had gegeven voor Lady Amherst. Zij voegde de fazanten toe aan haar collectie levende vogels. Toen de familie terugging naar Engeland werden de twee fazanten meegenomen. Zij overleefden de lange reis, maar overleden spoedig daarna. Lady Amherst liet ze aan Benjamin Leadbeater zien, die ze de Latijnse naam gaf. In 1871 was er een eerste broedgeval in Engeland in het wild en daarna volgden veel andere succesvolle pogingen. Men vond deze vogelsoort wel mooi voor de Engelse parken. Nog steeds is er een populatie van deze soort te vinden.