Iedereen is het ermee eens dat de weidevogelstand in Nederland de laatste tien jaar drastisch is afgenomen. Waar is de Wulp op de hei, waar broeden nog Kokmeeuwen in vennetjes, waar zijn de Korhoenders gebleven? Volgens Ernst Poorter, ‘kenner bij uitstek’ in Europa wat de Lepelaars betreft (zie zijn vele publicaties in dit blad) en die nota bene ook nog wordt tegengewerkt door lieden die menen er nog meer verstand van te hebben, broeden er sinds 1989 geen Lepelaars meer in het Naardermeer. Hoe komt dit toch? Inmiddels broedt driekwart van de populatie op de Waddeneilanden. Vogelbescherming voert dan nu actie voor de Grutto: ‘Help de Grutto’, giro ... etcetera. Hoe zit het dan met de Kievit of de Tureluur? Waren er niet altijd al minder Grutto’s dan Kieviten? Wordt het niet eens tijd dat de politiek de ogen eens opent voor de werkelijke gevolgen van hun gevoerde natuurbeleid in Nederland? Dit artikel geeft een beschouwing van deze problematiek van het verleden naar de toekomst.