In dit nummer van ‘het Vogeljaar’ starten wij met een nieuwe rubriek ‘Uit Het Veld’. Zoals reeds in vorige nummers van ‘het Vogeljaar’ was geschreven, heeft de redactie zich de afgelopen tijd beraden op de rubriek ‘Veldwaarnemingen’. Het resultaat is dat wij zullen doorgaan met het publiceren van waarnemingen, maar wel in een andere opzet dan in het verleden. In de eerste plaats is de naam van de rubriek veranderd, omdat het de bedoeling is de rubriek een wat bredere opzet te geven. Niet alleen meer ‘droge opsommingen’ van waargenomen vogelsoorten, wij willen in deze rubriek meer aandacht besteden aan leuke en interessante waarnemingen en ervaringen in het veld. Natuurlijk blijft de aandacht gericht op vogels, maar wij hopen dat wij met de nieuwe rubriek u kunnen aansporen om meer achtergrondinformatie te geven bij de waarnemingen die u instuurt. Ook is het de bedoeling om korte stukjes met leuke ervaringen of bijvoorbeeld over interessante gedragingen van vogels niet langer op de nemen in de rubriek ‘Korte Berichten’, maar te plaatsen in de nieuwe rubriek. Wij doen een beroep op de inzenders om veel selectiever te zijn bij het inzenden. ‘Vijf mussen in uw achtertuin’ is vermoedelijk niets nieuws en zo’n inzending zal in de toekomst dan ook niet snel meer worden opgenomen. Dat kan echter anders liggen als bekend is dat het verschijnen van die mussen een eerste terugkomst na meer dan tien jaar volstrekte afwezigheid betekent. U begrijpt, dit is een tamelijk willekeurig en fictief voorbeeld, maar ik denk dat u de strekking wel begrijpt en dat u zelf nog wel een paar dozijn van dergelijke voorbeelden kunt noemen.