De Rode Wouw laat Nederland zeker niet links liggen, maar zijn rol hier is niet te vergelijken met die in Duitsland. Daar komt hij algemeen voor en er broedt ruim 60% van het wereldbestand. Enige jaren geleden heeft er bij onze oosterburen echter een forse achteruitgang plaatsgevonden, wat ertoe leidde dat deze roofvogel werd gekozen tot ‘Vogel van het jaar 2000’. Uit recente bronnen blijkt dat ook in andere landen het gedrag van deze kwetsbare roofvogelsoort met aandacht wordt gevolgd teneinde voor hem een zo gunstig mogelijk leefklimaat in Europa te creëren.