Vanaf deze aflevering krijgt u nog steeds een overzicht van interessante en leuke zaken, die op het Internet te vinden zijn. De bronnen worden steeds aangegeven. In verband met de restyling van ‘het Vogeljaar’ streeft de redactie er naar de vaste rubrieken zoveel mogelijk een vaste ruimte te geven en de omvang enigszins te beperken om zo wat meer ruimte over te houden voor andere artikelen en gewaardeerde rubrieken. Uw internetsurfer zoekt derhalve naar onderwerpen en websites die de moeite waard zijn. Daarbij zit hij niet meer zo vast aan twee maanden. Mocht u willen reageren, dan kan dat altijd.