Als wij willen begrijpen waarom over kraaiachtigen, zoals de Ekster (Pica pica), zo verschillend wordt gedacht, is het nuttig literatuur te raadplegen. De situatie rond de Ekster is complex, maar tegelijk ook samenhangend. Zo wordt het mogelijk tot meer objectieve oordelen te komen. Oordelen die tot nadenken stemmen en die men doorgaans zelden onder het geïnteresseerde grote publiek terug zal vinden. Het is duidelijk, dat er veel meer informatie is, dan er voor dit artikel is gebruikt. Dat nodigt uit om toch vooral het wel en wee van soorten, zoals de Ekster, te blijven volgen, te onderzoeken en vervolgens de bevindingen voor een groter publiek bereikbaar en leesbaar te maken. De vele voorbeelden die in deze tekst worden genoemd, zijn hopelijk voldoende inspirerend.