Ontoegankelijke berggebieden, enorme droge steppen, rivierdelta’s vol water, grote oppervlaktes land zonder mensen, unieke ongerepte landschappen en een apart klimaat zijn de belangrijke factoren die Spanje tot zo’n goed vogelland maken. Daar komt bij dat er een uitstekende infrastructuur is en een goede, betaalbare horeca, heel belangrijk voor de reiziger. Spanje is het Europese land met de meeste IBA’s (Important Bird Areas) en er leven veel vogelsoorten die (bijna) nergens anders te zien zijn. Spanje is een mooi en prettig land, voor ondergetekende is het een privilege om er te kunnen wonen en er zo veel de natuur in te kunnen trekken. In dit artikel passeren de voor Nederlanders meest gewilde vogelsoorten (38) van het vasteland van Spanje de revue. Per soort beschrijf ik de verspreiding en waar de kans op waarneming, naar mijn persoonlijke ervaring, het grootst is. Om een idee van het land te krijgen volgt eerst een beschrijving van het landschap en klimaat.