Al eerder heb ik aangegeven de gebruikte ‘links’ uit deze serie te willen presenteren via mijn website. Gretha van Hoorn van Vogelwerkgroep Arnhem drong hier nogmaals op aan en inmiddels heb ik een begin gemaakt. Ook de websites die ik in eerdere afleveringen noemde, zal ik opnemen. Uiteraard controleer ik eerst of ze nog werken. Zo heeft vogelwerkgroep Arnhem een nieuwe URL: www.vogelwerkgroepamhem.nl. Deze site is in aflevering 9, ‘het Vogeljaar’ 46(3):129, besproken.