Het 10-jarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’, op 17 april 1953, was onder andere de aanleiding om het steeds toenemende aantal leden en donateurs op de hoogte te houden van wat er op vogelgebied en in de vereniging allemaal gebeurde. Men verzocht mij, hoewel ik inmiddels naar de Veluwe was verhuisd, een regelmatig verschijnend mededelingenblad te verzorgen. Zo verscheen in april 1953 het eerste nummer onder de naam ‘Wiek en Sneb’. De naam was bedacht door de Zaanse vogeltekenaar Rein Stuurman, onder andere bekend van het zakdetermineerboek ‘Zien is kennen’. In het derde nummer van de eerste jaargang plaatsten wij op verzoek van Jaap Taapken een oproep om waarnemingen van Kruisbekken aan hem te melden. Wij wisten toen nog niet dat Jaap zo’n belangrijke stuwkracht voor de groei van ons blad zou worden.