Het Lickebaertgebied, of kortweg de Lickebaert, is het buitengebied tussen Maassluis en Vlaardingen, de Nieuwe Waterweg en de A20/E25 (zie Figuur 1). Het vormt enerzijds een landelijke oase in het overvolle Rijnmondgebied, anderzijds de zuidelijke lob van het Midden-Delfland en daarmee de meest zuidwestelijke uitloper van het Groene Hart van de Randstad Holland. Grote delen van dit eeuwenoude veenweidelandschap zijn in de laatste decennia omgevormd tot ‘recreatiegebied’ (plassen, bosjes, fiets- en ruiterpaden, etcetera). De Lickebaert herbergt onder andere de op één na meest westelijke kolonie Roeken van Nederland en een paar Boomvalken. Over de avifauna van het gebied heb ik eerder bericht (Batenburg 2002a en Batenburg 2002b).