Als reactie op de oproep in ‘het Vogeljaar’ 50 (4) om foto’s in te zenden voor de vogelfotowedstrijd kregen wij deze keer 58 foto’s op het bureau. Hoewel toch weer wat minder dan het voorgaande jaar, was dit geen slecht resultaat. Het was in 2002 voor de tweede keer dat er met kleurenfoto’s kon worden deelgenomen aan de wedstrijd en het lijkt erop dat de respons nu weer wat hoger is dan in het verleden, toen als eis gold dat alleen zwart-witfoto’s konden worden ingezonden. Het aantal inzendingen dit jaar was in elk geval weer flink hoger dan in de tijd dat kleurenfoto’s nog niet werden toegestaan. Deze jaarlijkse vogelfotowedstrijd, die ter nagedachtenis aan onze in 2001 overleden redacteur Jaap Taapken vorig jaar is omgedoopt van ’Vogeljaar Vogelfotoparade’ in ‘Jaap Taapken Vogelfotoparade’, wordt al heel veel jaren uitgeschreven als een stimulans voor de vogelfotografie. De Stichting Het Vogeljaar streeft ernaar meer belangstelling voor de vogelstudie te wekken en de kennis over vogels te vergroten.