In zijn geboortestad Stockholm vierde Lars Jonsson in oktober 2002 zijn vijftigste verjaardag. Naast een overzichtstentoonstelling van zijn werk, verscheen een boek waarin de getalenteerde Zweedse vogelschilder via een gesprek met Björn Linnell ingaat op zijn leven, werk, inspirators, over zijn ideeën en over de plaats die vogels in zijn bestaan innemen. Ook al omdat in dit in groot formaat uitgevoerde boek (28 x 31 cm) veel van Jonssons vogelschilderingen afgebeeld staan, is ‘Birds and Light’ een benijdenswaardig bezit voor degenen die aan dit werk zijn verknocht. Dat zijn er velen, ook in Nederland. Enkele van de op kleuterleeftijd gemaakte tekeningen bleven bewaard en zijn te vinden in ‘Birds and Light’. De in 1959 op zevenjarige leeftijd geschilderde Groene Specht laat ongewoon talent zien. Richtinggevend waren verblijven op Gotland, waar Lars’ ouders vanaf 1957 zomervakanties plachten door te brengen en waar de kunstenaar zich in 1976 definitief vestigde. De Gotland-trilogie ‘Bird Island’ (1983), ‘En dag i maj’ (1990) en ‘Dagrar’ (2000) illustreren Jonssons band met het eiland. Al vroeg begonnen de reizen, de eerste naar de Fär Öer. Op negentienjarige leeftijd ging hij met zijn broer en twee vrienden per Volkswagenbusje vanuit Zweden door de Sahara, naar Niger en Kameroen. Deze niet zonder autopech verlopende tocht nam vier maanden in beslag. Fragmenten uit dag- en schetsboeken uit deze periode geven ‘Birds and Light’ een extra dimensie. Terug in Zweden viel het besluit kunstschilder te worden. Hij meldde zich bij de Koninklijke Academie in Stockholm, maar werd afgewezen.