De Lammergier Gypaetus barbatus spreekt enorm tot de verbeelding, gezien de aandacht die hij krijgt en het grote aantal projecten dat tot een herstel van de populaties van deze soort moet leiden. De majestueuze vlucht van de ‘gierarend’, zijn verborgen levenswijze en zijn absurde dieet spelen hierbij al eeuwen een grote rol. Het boek ‘De vliegende draak’ van Bengt Berg, dat handelt over deze soort, was in 1937 één van de eerste vogelmonografieën. Hoe is het mogelijk dat een zo gespecialiseerde vogel kan overleven in het overvolle Europa? Met een spanwijdte van 2,60 m en een dieet van bijna uitsluitend botten en merg, heeft een eeuwenlange roofvogelvervolging de verspreiding van de Lammergier gereduceerd tot slechts een paar plekken, zoals in de berggebieden waar de soort nog ongestoord zijn gang kan gaan. De Pyreneeën vormen zijn laatste schuilplaats.