Een plaats die ik geregeld bezoek om er vogels te kijken en te inventariseren heet ‘Het Groot Schietveld’. Dit zowel militair oefenterrein als natuurgebied bevindt zich in de Antwerpse Noorderkempen te Brecht. Het was zo een rustige en zonnige voorjaarsdag dat de lucht alleen vol was van vogelgeluiden en de drukke beschaving ver weg leek. Vanuit de ontoegankelijke bos of bosrand weerklonk een metaalachtig geluid, alsof er met een voorwerp op een ijzeren plaat geslagen werd. Het vreemde geluid was die dag nog dikwijls te horen, maar het bleef een mysterie. Twee dagen nadien bevond ik me op dezelfde plek en weer was het metaalachtige geluid hoorbaar, ditmaal dichterbij. Na enig sluipwerk en behoedzaam kijken van achter struiken zag ik de veroorzaker van dit merkwaardige geluid. Het bleek een mannetje Grote Bonte Specht te zijn die een metalen verbodsbord als roffelplaats had uitgekozen. Naast de wegen die het terrein doorkruisen, staan palen met twee ronde verbodsborden erop bevestigd. Een groot bord met de tekst ‘Verboden Toegang’ en erboven een kleiner bord met de afbeelding van een doodshoofd. Op de bovenkant van enkele van deze kleine bordjes heeft de vogel het, tot genoegen van verscheidene vogelaars, dit nog dagen volgehouden. Of zijn ‘metallic concert’ ook een vrouwtje heeft opgeleverd blijft echter een open vraag.