In juni 2003 verscheen de ‘Oosterparkspecial’ van De Gierzwaluw, het kwartaalblad van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Jip Louwe Kooijmans beschrijft hierin de ontwikkelingen op broedvogelgebied van het Oosterpark in de 20e eeuw, aan de hand van inventarisaties, soortenlijsten, dagboekaantekeningen van vogelaars en tal van artikelen die sinds 1895 over het park zijn verschenen. Op een prettig leesbare manier geeft Jip de feiten weer, gebaseerd op historisch materiaal uit het archief van de vogelwerkgroep. In het eerste deel beschrijft hij de veranderingen van het park door de gehele eeuw heen. Met behulp van diverse citaten vertelt Jip over de roeken- en reigerkolonies, die er ooit huisden, Flet verschijnen dan wel verdwijnen van een soort als broedvogel wordt steeds in verband gebracht met de wijzigingen in het park en van de omgeving Het tweede deel behandelt de specifieke broedgegevens per soort of soortgroep.