Sinds enige tijd vermelden wij in de rubriek veldwaarnemingen slechts waarnemingen die voldoen aan bepaalde criteria (zie elders in deze rubriek). Als gevolg daarvan is het aantal vermelde waarnemingen drastisch verminderd ten opzichte van het verleden. Dat komt voor een deel omdat wij niet alle ontvangen waarnemingen meer publiceren. Daarnaast is het aantal personen dat de moeite neemt waarnemingen in te sturen veel lager dan in het verleden. Een van de doelstellingen die ons voor ogen stonden, namelijk het bereiken van een redelijke geografische spreiding van de waamemings gegevens 1 ijkt tot nu toe helaas nog niet goed te zijn gerealiseerd. Wij zijn etg benieuwd naar de reacties van onze lezers op de huidige opzet van de rubriek. Laat het ons weten. Schrijf naar de redactie of stuur een e-mail naar: rkole@wxs.nl of naar getbert.strang@hetnet.nl.