India is zeer vogelrijk met bijna 1300 soorten. De enorme verscheidenheid aan landschappen, klimaten en begroeiingstypen hebben elk hun eigen specifieke vogelsoorten. Daardoor is er een enorme rijkdom aan standvogels die elk najaar wordt aangevuld met trekvogels en vooral met wintergasten uit de Himalaya en uit het enorme gebied ten noorden daarvan. In de afgelopen jaren bezocht ik enkele van de vele vogelrijke gebieden in dit land en schreef daarover drie artikelen. Het eerste ging over Bharatpur en is gepubliceerd in het Vogeljaar 48 (6). Het tweede artikel ging over de tijgerreservaten Ranthambore en Bandhavgarh en verscheen in het Vogeljaar 49 (3). Dit is het derde artikel en het gaat over het Nationale Park Corbett aan de voet van de Himalaya en het bergdorpje Naini Tal.