Dochters van Seychellenzangers die zelf nog niet aan een nest kunnen beginnen, helpen mee met het grootbrengen van broedsels van andere. Dr. ir. Jan Komdeur en enkele andere onderzoekers toonden, in een artikel in ‘Nature’ met als titel ‘Altruïsme en ontrouw onder zangvogels’, aan dat dit gedrag niet als een vorm van altruïsme te verklaren is. Het blijkt dat de helpervogels een strategie volgen, waarbij zij alleen hun eigen (halfjzusjes en (halfbroertjes bevoordelen en daarbij de verspreiding van hun eigen genen bevorderen. Jan Komdeur is onderzoeker bij de sectie Dieroecologie van de Rijksuniversiteit Groningen en was eerder ook verbonden aan de Universiteit van Melbourne, Australië. Hoofdauteur David Richardson en medeauteur Terry Burke deden hun onderzoek in dienst van de Universiteit van Shefïïeld in Engeland. Komdeur doet al sinds 1985 onderzoek aan de Seychellenzanger Acrocephalus sechellensis op de Seychellen. Van deze vogels is de totale populatie geringd. Dit onderzoek is één van de langstlopende vogelonderzoeken ter wereld en het kan, dankzij een onlangs toegekende beurs, ten minste tot in 2007 worden voortgezet.