In juni 2003 werden Ooievaars Ciconia ciconia in het oosten van Nederland enige tijd bedreigd door enkele Vale Gieren Gyps fulvus. Vanaf de laatste dagen van mei opereerden twee Vale Gieren in het gebied rondom het Reestdal. De Reest is de grensbeek tussen Drenthe en Overijssel. Het Ooievaarsstation De Lokkerij te Schiphorst en in de directe omgeving daarvan was het belangrijkste ‘jacht’-terrein van de gieren. Twee exemplaren van deze soort waren er gedurende een periode van ruim drie weken aanwezig. Een derde exemplaar werd herhaaldelijk noordelijker waargenomen, in het gebied tussen Meppel-Noord en het Dwingelder Veld. Eén van de ‘Reest’-gieren had een hel kaneelgeel verenpakket, de andere en het noordelijke exemplaar waren aanmerkelijk donkerder gekleurd. De honderden vogelaars die op deze waarnemingen afkwamen, hebben geen ring of vleugelflap bij deze drie gieren gezien. De veronderstelling dat dit drietal derhalve tot het wilde bestand behoort, lijkt gewettigd. Anderzijds liet vooral de kaneelgele zich vaker vrij goed benaderen, soms tot op 30 à 40 m. Dit zou kunnen duiden op gewenning aan mensen. Of waren zij zo hongerig dat zij de belangstelling maar voor lief namen in ruil voor voedsel?