Een individueel trekkende Purperreiger in het voorjaar langs Breskens doet menig hart sneller kloppen, laat staan een groep van veertig vogels! Deze hoge aantallen Purperreigers waren in het najaar van 2002 waar te nemen boven het recreatiegebied ‘De Gorzen’, gelegen in Ridderkerk. Dit bijzondere en fascinerende fenomeen was tot op heden nog nergens in Nederland vastgesteld. Purperreigers die terugkeerden vanuit hun overwinteringsgebieden naar hun meest noordelijke broedgebieden, waren al op diverse plekken opgemerkt. Een vaste plek waar dit jaarlijks waargenomen kan worden is Breskens. Maar de najaarstrek bleef een duister terrein, totdat een vogelaar uit Ridderkerk ons erop attendeerde dat hij een groep van twintig Purperreigers had waargenomen, vliegend vanaf Kinderdijk in zuidwestelijke richting. Na dit interessante bericht stonden de volgende avond de auteurs van dit artikel op de plek waar de voorgaande avond de groep was waargenomen. Na ruim een half uur kwamen er vijf Purperreigers over vliegen. Een kwartier later passeerden er nog eens twee. Het goede weer van de volgende avond nodigde ons uit om weer te gaan posten. Nu met meer succes. Deze avond vlogen er in totaal 48 Purperreigers over in zuidwestelijke richting. Dit aantal stimuleerde ons om ook de volgende avonden te gaan tellen. Met betrekking tot deze, voor zover ons bekend, voor het eerst waarneembare najaarstrek, hebben wij dit verslag gemaakt.