Sinds meer dan tien jaren bestaat er een innig contact tussen het Vogeljaar actiegroepen op Cyprus, die zich inzetten tegen de vogelvangst. Jaap Taapken heeft indertijd als eerste deze contacten gelegd, tijdens zijn vele Vogeljaarreizen naar Cyprus. Hij ontmoette daar de grote tegenstrevers van de vogelvangst, de gebroeders Melis en Christakis Charalambides. Hij steunde hen met woord en daad door geldelijke stortingen van het Vogeljaar-Noodfonds en door de deelnemers aan de Vogeljaarreizen, die daartoe door Jaap werden opgeroepen. Daarvan konden projecten worden ondersteund die tegen het vangen van vogels waren. Jaarlijks worden op Cyprus minstens twaalf miljoen Zwartkoppen gevangen voor de consumptie en de export in weckgiazen. Voor publicaties en de educatie op scholen krijgt Melis veel steun door middel van dia’s van vogels die op Cyprus leven, die hij ontvangt van Wim Smeets. Deze leidt momenteel jaarlijks de vogelreizen naar Cyprus in april. Tijdens die reizen is Melis de gids en chauffeur en er wordt dan heel wat overlegd hoe het verder moet met de acties tegen de vogelvangst op Cyprus. Door de toekomstige toetreding van Cyprus bij de Europese Unie hebben zich heel wat veranderingen op dit gebied in Cyprus voorgedaan. Vanuit de Royal Society for the protection of Birds (RSPB) zijn er deskundigen (onder andere de Italiaan Andreas Corso, die op dit gebied ervaring heeft opgedaan in zijn eigen geboortestreek op Sicilië) naar Cyprus gegaan om de vogelvangst onafhankelijk vast te leggen en voor te leggen aan de verantwoordelijke Europese Commissie. Eén van hen was de Italiaan Andreas Corso, die op dit gebied ervaring heeft opgedaan in zijn eigen geboortestreek op Sicilië. Melis Charalambides heeft ook om deze reden het Europese Parlement in Straatsburg toegesproken en op de vogelvangst in Cyprus gewezen. De Cyprische regering heeft daarna van het Europese Parlement opdrachten gekregen de vogelvangst aan banden te leggen. Dat gaat moeilijk want ook hier is er sprake van een ’cultuur’, vergelijkbaar met onze weidevogeleierraperij in het voorjaar. Met Melis, die in 2002 werd gekozen tot voorzitter van BirdLife Cyprus, is er ook contact gelegd voor een voordracht over de vogelvangst op Cyprus tijdens de landelijke Sovondag. In het najaar van 2002 zijn alle organisaties die iets betekenen op vogelgebied in Cyprus een samenwerkingsverband aangegaan en ze hebben zich verzameld onder de naam Birdlife Cyprus. Tijdens de vogelreis in het voorjaar van 2003 kwam ook de achteruitgang ter sprake van de Steenuil, de Dwergooruil en van de Gierzwaluw op Cyprus. Voor al deze soorten verdwijnt de natuurlijke nestgelegenheid door oprukkende bebouwing en industrialisatie. Melis vroeg welke oplossingen er daarvoor in Nederland voorhanden waren. Voor de Dwergooruil lag dat moeilijk, want er broeden geen Dwergooruilen in Nederland. Er is slechts één melding van een roepende Dwergooruil in de twintigste eeuw in Nederland. Toch kon een model van een dwergooruilenkast achterhaald worden dank zij de ‘uilenman’ uit Boxmeer, Huub Thoonen. Inmiddels zijn er naar Melis Charalambides naast vele nieuwe vogeldia’s tekeningen van de’Huub Thoonen steenuilenkast’, dwergooruilenkasten en allerlei vormen van gierzwaluwnestgelegenheden (foto’s, tekeningen, dia’s) opgestuurd. Ook een ’neusje’ voor een dakpan is naar hem onderweg. Tevens is er contact gelegd met de producenten van nestkasten en gierzwaluwnestgelegenheden om deze eventueel naar Cyprus uit te voeren. Hoewel er momenteel geen mogelijkheden meer zijn voor financiële steun aan de vogelbeschermers op Cyprus, wordt er zo toch nog zoveel mogelijk steun verleend aan de plaatselijke organisatie. WS