Tijdens een excursie op 17 maart 2002 staken wij bij Eembrugge (Utrecht) de Eem over en reden langs de Oostzijde van de rivier in de richting van Eemdijk. Ten oosten van deze weg ligt de Bikkerspolder. De lucht was bewolkt, de wind zwak en de temperatuur circa 13° C. Na enkele honderden meters bemerkten wij om 11.15 uur, zittend op een weilandpaaltje direct bij de weg en aan de overkant van een sloot een Kerkuil; die wij gedurende twintig minuten op afstanden van vijf tot veertig meter zeer goed konden waarnemen. De Kerkuil keek om zich heen en dook vervolgens in het hoge gras van de wegberm. Wij konden niet waarnemen of de vogel daar een prooi sloeg, maar éénmaal, enige minuten later, zagen wij dat deze aan een voor ons onzichtbare prooi trok en iets opat. De vogel vloog vervolgens herhaalde malen naar andere paaltjes om vanaf die zitplaatsen te jagen. Af en toe vloog hij ook laag jagend boven het weiland (een tot drie meter boven het maaiveld), waarbij hij soms even bad. De vogel vloog goed en het verenkleed was geheel gaaf. In de Nederlandse ornithologische literatuur hebben wij slechts uiterst schaars informatie aangetroffen over Kerkuilen, die overdag jagen, in tegenstelling tot Schotland en Engeland, waar dit gedrag wel is gesignaleerd (Bunn 1972, Bunn et al. 1982,