BBC-News meldt via het tijdschrift Nature dat er een mammoet-ivoren beeldje van een vogel is gevonden in een grot in Zuidwest-Duitsland. Men denkt aan een watervogel. Diverse kranten publiceerden van dit beeldje een foto. Het NRC Handelsblad zelfs op de voorpagina. Het BBCartikel is te lezen op: http://news.bbc.co.uk/l/hi/sci/ tech/3328229.stm. Zij schrijven dat het hier mogelijk gaat om de oudste afbeelding van een vogelsoort. Men denkt aan een duikende Aalscholver. Het voorwerp is gevonden in Duitsland 20 km ten zuidwesten van Ulm. De ouderdom wordt geschat op 30.000 jaar. Professor Nicolas Conard denkt dat het hier een kunstvoorwerp betreft gemaakt door onze voorouders, de Homo sapiens. Wie goed kijkt zal eerder aan een gans of eend denken. Een discussie hierover op het Eurobirdnet gaf geen helderheid over de determinatie.