Ghana is één van de belangrijkste Afrikaanse landen voor overwinterende Europese sterns. Vooral in de periode van september en oktober kunnen er vele tienduizenden en zelfs wel meer dan honderdduizend sterns langs de Ghanese kust verblijven. Vooral Visdief, Grote Stern, Dougalls Stern en Zwarte Stern zijn dan zeer talrijk en Ghana is dan ook zeer belangrijk voor al deze soorten. Al jarenlang worden de watervogels geteld in kustlagunes door de Ghana Wildlife Society (een BirdLife partner). Daarbij worden ook de sterns geteld. Deze organisatie zet zich bovendien met succes in voor de bescherming van sterns, die tot op heden door de lokale bevolking op kleine schaal gevangen worden voor consumptie.