De KNNV Uitgeverij heeft ‘een boekje opengedaan’ over de Kanoet. Het ‘Klein kanoetenboekje’ is een bundeling van columns en artikelen van de hand van Koos van Zomeren over deze interessante wadvogel. In een kanoetenboekje verwacht je veel over Kanoeten te lezen. Deze uitgave stelt daarin niet teleur. Koos van Zomeren is al vele jaren een goede vriend van onderzoeker Theunis Piersma, die zeer intensief onderzoek heeft gedaan aan deze soort. Toch krijgt de lezer en passant ook interessante zaken voorgeschoteld over andere vogelsoorten, zoals de Rosse Grutto. Het Klein kanoetenboekje neemt de lezer mee naar diverse onderzoekslocaties. Sommige in verre, voor mensen haast onbereikbare oorden zoal de Banc d’Arguin, die ‘verscholen ligt achter de Sahara’. Andere locaties zijn dichter bij huis, zoals Griend, waarvoor weer obstakels zijn te overwinnen als je dat zou willen bezoeken. Dergelijke oorden zijn slechts voor een enkeling bereikbaar, maar lezend in dit boekje word je bijna toch zelf ooggetuige van het onderzoekswerk dat daar wordt verricht. Het behandelt ook populatietellingen of onderzoeksprojecten gericht op energiebalans of foerageer- en trekgedrag. Van de Kanoeten is bekend dat zij in de trektijd de afstand van meer dan 5000 km tussen Banc d’Arguin en het waddengebied in één ruk overbruggen. Zij komen daar dan uitgeput aan maar moeten dan toch snel weer verder door naar hun broedgebieden in Siberië, waarvoor zij nogmaals die afstand moeten overbruggen. Dit fenomeen leidt tot vragen als ‘Welke strategie moeten deze vogels volgen om zonder te veel tijdverlies weer voldoende op te vetten tijdens hun tussenstop in de Wadden?’ of ‘Hoe kunnen zij zich aanpassen bij voedselschaarste of tegenslagen bij slechte weersomstandigheden?’ Het Klein kanoetenboekje geeft een aardig inzicht van het eindeloos geduld en inzet, maar ook de liefde voor vogels die onderzoekers nodig hebben om antwoorden te kunnen vinden op dergelijke vragen. De uitgave is voorzien van een voorwoord van prof. dr. R.H. Drenth en is geïllustreerd met aquarellen van Erik van Ommen.