Net ten zuiden van de Randstad, rond het Hollandsch Diep en Haringvliet, nemen de waarnemingen van verstoringen van vogelconcentraties door vliegtuigen de laatste jaren toe. Daarbij gaat het met name om verstoringen van ganzen. Het vermoeden groeit dat afgezien van onverschilligheid, onwil en onwetendheid ook moedwil in het spel kan zijn. Na enkele ontmoedigende ervaringen ging begin 2002 via Euro Birdnet Nederland (EBNNL) een boodschap rond, welke als doel had te peilen hoe het elders in den lande toegaat. Uit de reacties viel op te maken dat de gang van zaken in het noordelijke Deltagebied niet op zichzelf staat. Contacten met autoriteiten om in knellende gevallen aan een oplossing te werken, geven geenszins aanleiding tot optimisme. Op zaterdag 23 november 2002 gingen Ben van der Velden en auteur op Overflakkee op pad in de langs het Haringvliet gelegen Zuiderdieppolder, daar waar het Zuiderdiep landinwaarts buigt richting Dirksland. Om 13.50 uur nadert laag vanuit het oosten, over de Westplaat, een in KLM-kleuren uitgedost eenmotorig vliegtuig. Op een hoogte van maximaal honderdvijftig meter begint het toestel rond te cirkelen. De massaal aanwezige ganzen raken in paniek en vliegen over de dijk naar het Haringvliet. Bij ons ontstaat ergernis en wij vermoeden enigszins achterdochtig dat de piloot van het toestelletje zijn manoeuvres met opzet verricht, met als doel de ganzen te verstoren. Op het schriftelijke verzoek aan de op Schiphol-Oost kantoor houdende Luchtvaartpolitie (LVP) zich over de zaak te buigen, komt geen reactie.