Al eerder heb ik aandacht besteed aan http://www.vwgdenhaag.nl. Er is nu opnieuw aanleiding toe. Webmaster Vincent van der Spek heeft foto’s van oude, Haagse dwaalgasten uit het archief van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna gekregen.