De buitenlandse belangstelling voor het vogelrijke Suriname neemt nog steeds toe en daarmee ook de informatie over de vogels daar. Na het succes van ‘De wilde vogels van Paramaribo’ is er nu een nieuwe loot aan de stam van veldgidsjes verschenen. Het einde van sjouwen met de loodzware ‘Birds of Surinam’ of ‘The Birds of Venezuela’ komt hopelijk door hierna nog volgende handzame gidsen in zicht. Ook ‘Kustvogels van Suriname’ beschrijft honderd in kleur afgebeelde vogelsoorten en bevat net als het vorige boekje een Nederlands- en een Engelstalig deel. De Surinaamse namen worden ook vermeld. Hoewel meer dan de helft van de soorten ook al in het boekje over Paramaribo is opgenomen, heeft deze uitgave een duidelijke meerwaarde. Het begrip kustvogels is ruim genomen, want behalve de specifieke soorten voor een dergelijk gebied komen ook diverse soorten die zich niet op water, strand of modderbank ophouden aan bod. De opbouw van de kust en de habitats worden in detail beschreven. In een apart hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de stand-, zwerf- en trekvogels met daarin de door onderzoek verkregen gegevens van enkele steltlopers. De kust is met enkele miljoenen overwinterende Noord-Amerikaaanse steltlopers het belangrijkste wetland in Zuid-Amerika. Na een kemachtige beschrijving van de veldkenmerken bevatten de soortgegevens informatie over de status, verspreiding broedgegevens, voedsel en gedrag.