Een voorbeeld van duurzaam beleid was het bepaald niet: drie jaar nadat in Nederland de jacht op ganzen werd gesloten, kregen Grauwe Ganzen, Kolganzen en ook Smienten vanaf 1 december 2003 weer hagel te duchten. Dat kan gebeuren op landerijen waar ze schade aan het gewas veroorzaken, nadat andere verjaagmethoden faalden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat 80.000 ha aan gedooggebieden instellen die de provincies op zeer korte termijn moeten aanwijzen. Conform verwachting leidde het uitvaardigen van de 1 -decembermaatregel onder vogelbeschermers tot veel commotie en tot vragen.