De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Overijssel (SVO) heeft een nieuwe bundel uitgegeven met artikelen over vogels die in de gehele provincie voorkomen. ‘Vogels in Overijssel 2003’ is het tweede nummer van een reeks waarvan, zo is de bedoeling, jaarlijks een uitgave zal verschijnen. Het eerste nummer van ‘Vogels in Overijssel’, dat betrekking had op 2002, werd goed ontvangen en er wordt nu alweer gewerkt aan materiaal voor nummer drie. Het lijkt erop dat deze reeks de kans zal krijgen het bestaansrecht te bewijzen, zoals de auteurs hopen. Deze uitgaven kwamen tot stand door een bundeling van krachten in de provincie en vormen zo een nuttige aanvulling op de publicaties van de locale vogelwerkgroepen. Een prima initiatief! De onderwerpen die in ‘Vogels van Overijssel’ aan bod komen, zijn: het tellen van Klapeksters, de spectaculaire toename van de Grote Zilverreiger in de provincie, broedgevallen van de Mandarijneend, kritische weidevogels in het Provinciaal Weidevogelmeetnet, de Zwarte Stem als broedvogel in hetreservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen, een bolwerk van de Roodborsttapuit op de Sallandse Heuvelrug, ringresultaten van de Rietzanger in het Zwarte Meer en voedsel- en territoriumgebruik van overwinterende Klapeksters in de Engbertsdijksvenen. Ook bevat het boekje een aanvulling op de bestaande lijst van alle in Overijssel waargenomen vogelsoorten.