De betekenis van dr. Jac. P. Thijsse voor de natuur en haar bescherming in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw valt moeilijk te onderschatten. Als geen ander heeft deze pionier bijgedragen aan het vormen van de publieke waardering voor de bedreigde natuur. Thijsse deed dat op velerlei wijzen. Eén daarvan was het schrijven van talloze boeken voor een groot publiek. Het is inmiddels honderd jaar geleden dat hij het standaardwerk ‘Het Vogeljaar’ publiceerde. Dat verscheen in 1904 en werd tot 1973 in zeven verschillende drukken uitgebracht. Thijsse schreef nog vier andere boeken over vogels. In dit artikel wordt de inhoud en achtergrond van deze vijf vogelboeken belicht.