Leden van de Vogelwerkgroep Texel kunnen via het clubblad ‘De Skor’ hun tien favoriete vogelsoorten benoemen. Mèt opgaaf van redenen, zo wenst de redactie. Een boeiende rubriek. In het slotnummer van de eenentwintigste jaargang was het de beurt aan Gerrit Visch. Bij zijn toptien staan Kluut en Scholekster, voor een Texelaar bijna een verplichting. Verder de Pijlstaart, een voorkeur die menigeen zal delen. Dan volgt de Grauwe Vliegenvanger, die Gerrit jaarlijks in zijn tuin heeft. Voorts volgt de Zwarte Roodstaart, die ieder voorjaar met zang Gerrits dagelijkse fietstocht naar Oudeschild nog meer veraangenaamt. Met het vogelaarsbestaan op Texel is niets mis. Maar dat wisten wij al. Bij lezing van die rubriek probeer ik ook tot een keus te komen. Begin er maar eens aan. U zult merken dat het niet meevalt. Ik heb eens vernomen dat iemands favoriete soort die vogel is, waarnaar hij op het moment suprème kijkt. Dat was wel een goeie! Terecht schreef Gerrit Visch dat bij het bepalen van zijn keuze niet viel te ontkomen aan schrappen. Bij mij is dat niet anders. Sowieso komt op mijn lijst de Velduil, de onverschrokken opportunist, altijd op weg naar of aanwezig op plaatsen waar het hem aanstaat. Dan, misschien wel op nummer één, de kosmopolitische Visarend, overal op deze wereld te vinden in fijne vogelgebieden, die wellicht daarom fijn zijn omdat hij er óók is. Hoog scoren de drie luchtjagers bij de valken: Slechtvalk, Smelleken en Boomvalk. Verder Boerenzwaluw, als symbool voor het adrenalineverwekkende gebeuren van de vogeltrek. De Gele Kwikstaart als eerbetoon aan intens beleefde vogeldagen in de stille en ruime landbouwpolders van de Hoeksche Waard en de Roodhalsgans voor memorabele winterexpedities naar de kusten van de Zwarte Zee. Achter de Morinelplevier doemt De Beer op.