In augustus/september 2003 werd in Friesland een Dwerguil gevangen. Op het internet ontspon zich een discussie over de herkomst van de vogel. Is het een ontsnapt exemplaar? Arjan Ovaa houdt het voor mogelijk, maar heeft nog nooit een Dwerguil in gevangenschap gezien, wel Sneeuwuilen. Ransuilen, Oehoes, Bos-, Veld- en Steenuilen. Populaire beesten dus, concludeert hij. Als andere mogelijkheden worden genoemd: een dwaalgast uit de noordelijke streken. Niet zo waarschijnlijk, want vorig jaar zijn er slechts vier Dwerguilen waargenomen in Denemarken en dat was in oktober en december. Het zou vreemd zijn als er één uil van de noordelijke populatie al zo vroeg helemaal in Nederland verzeild zou zijn geraakt.