Frans Guyana is rijk aan vogels. In de omgeving van de kust is het waarnemen van soorten zoals steltlopers, reigers en eenden er betrekkelijk eenvoudig, maar wanneer men verder het binnenland intrekt wordt het kijken naar vogels steeds moeilijker. In dit artikel worden de landschapstypen en een aantal daarin voorkomende soorten beschreven.