De doorzichtige geluidsschermen langs de Hoge Snelheids Lijn worden gedemonteerd en teruggebracht naar de fabriek om ze te voorzien van strepen, zodat vogels zich er niet tegen te pletter vliegen. Dat schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Over de kosten van de operatie kan ze nog niet veel kwijt. Een proef met het ter plaatse zandstralen van de schermen pakte negatief uit, aldus de minister. Dit nam te veel tijd in beslag en had kwalijke gevolgen voor het milieu en voor de mensen die het werk moesten uitvoeren. Bovendien gooiden weersomstandigheden regelmatig roet in het eten. Deze nadelen wegen volgens mevrouw Peijs zo zwaar ‘dat de nu geraamde kosten voor het stralen in de fabriek ongeveer gelijk zijn aan het stralen ter plekke’. Over de exacte rekening, waar SP-Kamerlid Van Velzen om had gevraagd, geeft de minister geen duidelijkheid. Zij is in gesprek met aannemers over het aanbrengen van strepen op nieuwe en reeds bestelde transparante platen. ‘Per situatie ben ik bezig met prijsonderhandelingen’, laat ze weten. Gealarmeerd door vogelbeschermers drong de Kamer eerder dit jaar aan op de strepen. Tijdens het eerste half jaar dat de doorzichtige wanden er stonden, vlogen zich al zo’n duizend vogels dood op de route langs de rijksweg A16. Peijs meldt verder dat met het plaatsen van streeploze schermen is gestopt op 14 juli 2004. Dat is een dag voordat SP-Kamerlid Van Velzen vroeg waarom hier niet ‘per onmiddellijk’ mee is opgehouden, zoals de minister de Kamer op 1 juli toezegde. ’Ik ben van mening dat ik de eerder gedane toezegging gestand heb gedaan’, aldus Peijs.