In dit nummer van het Vogeljaar maken wij een begin met een nieuwe rubriek. Van tijd tot tijd kregen wij reacties van lezers die als losse berichten werden geplaatst of bijvoorbeeld in de rubriek De Digitale Snelweg werden opgenomen. Het lijkt ons goed die reacties te bundelen en op meer zichtbare wijze onder de aandacht te brengen in deze nieuwe rubriek. Wij hopen daarmee lezers aan te sporen tot het schrijven van reacties. Vrijheid van meningsuiting vinden wij een belangrijk goed, maar deze rubriek zal geen vrijplaats worden. Wij houden ons het recht voor bijdragen niet te plaatsen of in te korten. Wij rekenen op goede, constructieve bijdragen, die bijdragen tot beter inzicht in de rijkdom van het vogelleven en zo ook het Vogeljaar zullen verrijken.