Duikers nemen in de vogelgidsen een vooraanstaande plaats in. Deze kleine familie zou namelijk één van de meest oorspronkelijke vogelgroepen zijn. Een onderzoek in enkele bronnen gaf mij meer zicht op duikers en hun jaarcyclus. Hieronder volgt een beknopte weergave van de verworven inzichten.