Regelmatig zijn er mensen die graag het veld ingaan en vervolgens thuiskomen met een teek. Als het tegenzit kan deze teek drager zijn van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Ik schreef hierover al eerder in aflevering 43 van deze rubriek en verwees toen naar de website: http:// lymepatver.demon.nl. Henri Bouwmeester wijst ons op de uitgave van het boek ‘Bull’s eye’ – Unraveling the medical mystery of the lyme disease, geschreven door dr. J.A. Edlow (2004) en uitgegeven door Yale University Press. In Nederland is deze uitgave verkrijgbaar via: http:// www.natuurenboek.nl. Jonathan Edlow heeft gezocht naar de oorsprong van deze ziekte en hij startte zijn onderzoek in Lyme, Connecticut (Verenigde Staten). Hier ontstond het verhaal van twee dames die halverwege de jaren zeventig verschillende verontrustende symptomen opmerkten bij hun familieleden en kennissen in de omgeving. De zaak werd bestudeerd en er bleken ook elders meer gelijke symptomen voor te komen. Edlow zette chronologisch uiteen hoe men ontdekte dat er een verband was tussen deze symptomen en de tekenbeten en hoe de verschillende stadia zich uitten en op welke wijze men een behandeling tegen deze bacteriële besmetting ontdekte. Het blijkt dat er over een aantal zaken geen overeenstemming is onder de deskundigen. Het is dus de moeite waard dit boek nader te bestuderen.