Al enkele jaren is de Zwartkopmeeuw broedvogel in de provincie Friesland. In de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002) worden voor de Zwartkopmeeuw in het binnenland van Friesland géén broedgevallen gemeld, wel is er al sprake van incidenteel broeden langs de Friese IJsselmeerkust in diverse kokmeeuwkolonies. Ook losse waarnemingen van Zwartkopmeeuwen in Friesland zijn de laatste jaren schaars. Op het Tjeukemeer is enkele jaren terug een vaste broedplaats voor Kokmeeuwen ontstaan. Het Tjeukemeer is het grootste binnenmeer in Friesland en heeft een oppervlakte van 2147 ha. Het meer is voorzien van drie kleine eilandjes; Tsjukepolle, Margjepolle en Oud Kerkhof. Tsjukepolle en Margjepolle zijn speciaal aangelegd voor de recreatie. Deze eilandjes zijn in erfpacht bij het recreatieschap voor het Friese Waterland De Marrekrite. Bij het Oud Kerkhof gaat het om een stenen strekdam met begroeiing in het Tjeukemeer, voor de Pier Christiaansloot bij Echtenerbrug.