In totaal werden van 24 inzenders maar liefst 83 foto’s ter beoordeling ingezonden voor de Jaap Taapken Vogelfotoparade 2004. Dat was tot onze grote verrassing niet minder dan 51% meer dan vorig jaar. Er waren ook dit jaar weer een aantal nieuwe deelnemers bij, hetgeen ons zeer verheugt. Evenals vorig jaar zet de opmars van de digitale fotografie gestaag door. Onze doelstelling het stimuleren van de vogelstudie en vogelfotografie komt met deze resultaten dan ook weer aardig tot uiting en ook dat geeft redactie en bestuur veel voldoening. De huidige digitale apparatuur biedt de vogelfotograaf nog betere mogelijkheden tot het maken van goede en verrassende vogelfoto’s en dat hebben wij in de inzendingen behoorlijk kunnen merken. Tevens is het mogelijk met de nieuwste telelenzen op grote afstand van een nest te fotograferen, hetgeen een heroverweging van het tot nu toe gevoerde beleid aanleiding geeft. Tot nu toe accepteerden wij al jaren geen foto’s van vogels op een nest. Wij blijven echter zeer kritisch ten aanzien van nestfotografie.