Met enkele dagen verschil verschenen de bijdrage van Pierre Maréchal over de Ringmus (het Vogeljaar 52 (5); 243-249) en de bekendmaking van Vogelbescherming Nederland dat bij de Nationale Tuinvogel Top-Tien van 18 en 19 december 2004 deze soort de tiende plaats in de wacht had gesleept. Sovon-medewerkers hadden hun twijfels over de juistheid van die positie. Vindt Sovon die tiende plaats geflatteerd? Of juist niet? Twijfelt men of niet alle tuinvogeltellers het verschil tussen Ring- en Huismus onder de knie hebben? Mogelijk. Hoe dan ook, in de tuin hier, in Maasdam, kwam de Ringmus bij de tuinvogeltellingen in zowel 2003-‘04 als 2004-‘05 veruit als nummer één uit de bus.